0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Mobilizovaná pevnost

Veličina "Mobilizovaná pevnost" udává (v procentech) míru "vyčerpání" pevnosti zeminy/horniny. Je-li Rmob = 100%, materiál dosáhl plastického stavu – smyková pevnost je plně vyčerpaná/mobilizovaná.

Obecný vzorec pro výpočet Rmob je:

kde:

Mcur

-

aktuálně mobilizovaná zobecněná pevnost [-]

M

-

zobecněná pevnost (směrnice plochy porušení/plasticity [-]

Stanovení (výpočet) Mcur a M závisí na zvoleném materiálovém modelu. O "zobecněné pevnosti" mluvíme, neboť obě veličiny (Mcur a M) se stanovují v prostoru σ‘m-J (viz obrázek níže).

Mobilizovaná pevnost v prostoru σ‘m-J

Zjednodušeně, pro případ 3ax komprese:

Mobilizovaná pevnost v prostoru σ‘-τ

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.