Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Mobilizovaná pevnost

Veličina "Mobilizovaná pevnost" udává (v procentech) míru "vyčerpání" pevnosti zeminy/horniny. Je-li Rmob = 100%, materiál dosáhl plastického stavu – smyková pevnost je plně vyčerpaná/mobilizovaná.

Obecný vzorec pro výpočet Rmob je:

kde:

Mcur

-

aktuálně mobilizovaná zobecněná pevnost [-]

M

-

zobecněná pevnost (směrnice plochy porušení/plasticity [-]

Stanovení (výpočet) Mcur a M závisí na zvoleném materiálovém modelu. O "zobecněné pevnosti" mluvíme, neboť obě veličiny (Mcur a M) se stanovují v prostoru σ‘m-J (viz obrázek níže).

Mobilizovaná pevnost v prostoru σ‘m-J

Zjednodušeně, pro případ 3ax komprese:

Mobilizovaná pevnost v prostoru σ‘-τ

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.