Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Metoda omezení velikostí primárního napětí

Pokud uvažujeme při výpočtu sedání omezení procentem velikosti primárního geostatického napětí, pak:

a) je deformační zóna určena hloubkou pod základovou spárou, kde přírůstkové napětí σz dosáhne určité procento původního geostatického napětí:

kde:

x%

-

uvažovaná velikost geostatického napětí

σor

-

geostatické napětí

b) sedání s je počítáno z napětí, které je na obrázku vyznačeno šrafováním a je dáno obecným vztahem:

kde:

σz

-

přírůstkové napětí

σor

-

geostatické napětí

Velikost deformační zóny omezením velikostí primárního napětí

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.