Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Parametr zeminy Kdq

Hodnota parametru Kdq je automaticky dopočítána dle typu zeminy, popř. ji lze zadat ručně.

Tabulka pro určení parametru Kdq

Typ zeminy

Kdq [kPa]

Písek

400

Písek jílovitý

400

Písek jílovitohlinitý

400

Písek hlinitojílovitý

400

Písek hlinitý

400

Jíl

120

Jíl písčitý

120

Jíl písčitohlinitý

120

Jíl hlinitopísčitý

120

Jíl hlinitý

120

Hlína

200

Hlína písčitojílovitá

250

Hlína písčitá

250

Hlína jílovitopísčitá

200

Hlína jílovitá

200

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.