Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Řídící sonda

Řídící sonda je sonda zásadním způsobem určující podobu modelu. Model podloží je generován z řídící sondy a sond, které jsou s ní kompatibilní.

Řídící sondu volíme v rámu "Model podloží".

Rám "Model podloží" - volba řídící sondy

Pro počáteční tvorbu modelu je vhodné zvolit takovou řídící sondu, která:

  • co nejvíce charakterizuje geologický profil
  • je co nejhlubší
  • jsme si jisti její věrohodností.

Obvykle je vhodnější zvolit za řídící sondu vrstvu vzniklou z jádrového vrtu než interpretací CPT.

Při tvorbě modelu sondy nekompatibilní s řídící sondou postupně upravujeme na kompatibilní a tím je zařazujeme do modelu. Pokud jsou tedy v modelu všechny sondy kompatibilní, tak je model tvořen ze všech sond (v tomto jediném případě pak není řídící sonda důležitá). Sondy nekompatibilní s řídící sondou mají sloupec "Aktivní" v tabulce vybarvený červeně a nelze je zařadit do generace modelu.

Při změně řídící sondy se automaticky určí nové kompatibilní sondy a dojde k vytvoření nového modelu podloží.

Změny řídící sondy se provádí v dialogovém okně "Úprava řídící sondy", ale lze ji i upravovat při editaci ostatních sond.

Horní tlačítka "Upravit mocnost" a "Posunout rozhraní" se týkají pouze řídí sondy.

Ostatní tlačítka ("Vsunout", "Přidat", "Změnit zeminu", "Rozdělit vrstvu", "Sloučit", "Odstranit vrstvu") mění zároveň všechny sondy s ní kompatibilní - jednou změnou takto můžeme pozměnit více sond. Toho lze využít například pro vytvoření nové vrstvy do již hotového modelu.

Dialogové okno "Úprava řídící sondy"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.