Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Řídící sonda

Řídící sonda je sonda určuje počet a pořadí vrstev v modelu. Každý model musí mít přiřazenou vždy jednu sondu jako řídící. Údaje v Tabulce vrstev odpovídají zvolené řídící sondě. Při změně řídící sondy je tabulka vrstev generována znovu podle nové řídící sondy - tím je nutné i znovu zadat přiřazená rozhraní a pořadí generace vrstev. Výhodou je, že se takto dají vytvořit různé modely - každá sonda může mít definovanou svou vlastní tabulku vrstev.

Jako řídící sonda by měla být zvolena sonda, která obsahuje co největší počet vrstev. Řídící sonda je během tvorby modelu dále upravována tak, aby obsahovala všechna rozhraní vrstev, které se v modelu vyskytují. Rozhraní vrstev, které se v dané řídící sondě nevyskytují, je nutné do řídící sondy zadat. Rozhraní vrstvy může být v sondě definováno jako "není určeno" - tvar rozhraní je pak určen body v ostatních aktivních sondách nebo body z přiřazeného rozhraní.

Některé úpravy řídící sondy se automaticky promítají i do sond s ní kompatibilních (přidání a odebrání vrstvy, změna zeminy, sloučení vrstev..). Úpravou řídící sondy tedy nikdy nedojde k ztrátě kompatibility.

Úpravy řídící sondy se provádí v dialogovém okně "Úprava řídící sondy".

Dialogové okno "Úprava řídící sondy"

Přidání resp. mazání vrstev v řídící sondě se automaticky provede i v kompatibilních sondách. Řídící sondu lze upravovat i při editaci ostatních sond.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.