0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

DPT (Dynamická penetrační zkouška)

Výsledkem dynamické penetrační zkoušky (DPT) je počet úderů N, potřebný k dosažení penetrace (zaražení kuželového penetrometru do zeminy, resp. horniny) o tzv. interval hloubky penetrace.

Interval hloubky penetrace se liší podle typu dynamické penetrační zkoušky:

  • DPL – lehká dynamická penetrace
  • DPM – střední dynamická penetrace
  • DPH – těžká dynamická penetrace
  • DPSH - A – velmi těžká dynamická penetrace
  • DPSH - B – velmi těžká dynamická penetrace

Pro zkoušky typu DPL, DPM a DPH činí interval penetrace 100 mm, pro zkoušky typu DPSH- A nebo DPSH -B činí 100nebo200 mm.

Nejméně po každém 1,0 m zkoušky je třeba také zaznamenat moment nutný k pootočení o 1,5 otáčky nebo dosažení maximálního momentu. Naměřená hodnota slouží pro eliminaci plášťového tření.

Výsledkem dynamické penetrační zkoušky je průběh zkoušky zobrazený pomocí grafu. Vyhodnocení DPT zkoušek je vstupním údajem pro modelování podloží v programu "Stratigrafie".

Hodnoty dynamických penetračních zkoušek (DPT) lze do programu importovat jako tabulková data.

V dialogovém okně "Nová zkouška" se zadává název zkoušky, svislý posun počátku zkoušky DPT od terénu a také souřadnice x, y, z.

Tlačítko "Přidat" v tomto dialogovém okně otevírá další dialogové okno "Nové body zkoušky", ve kterém se zadává počet úderů v dané hloubce, případně kroutící moment. Hloubku je možné zadávat ručně nebo automaticky přičítat interval hloubky penetrace.

Dialogové okno "Nová zkouška"

Literatura:

ČSN EN ISO 22476-3: Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky. Část 2: Dynamická penetrační zkouška. 2005.

Roy E. Hunt: Geotechnical Engineering Investigation Handbook, Second Edition (CRC Press, 2005)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.