0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Dimenzování - síť

V rámu "Dimenzování" se posuzuje navržená konstrukce. Pro jednu úlohu lze provést více výpočtů.

Posouzení je možné provést automaticky pro všechny úseky geometrie nebo pro každý úsek zvlášť.

V rámu se zadává předpínací síla Fnail, která vzniká v hřebu po jeho instalaci. Sila je použita přímo pro posouzení únosnosti.

Volba uvažovat proudění zohledňuje proudění vody v rozrušené vrstvě. Dále se zadává sklon tlakového kužele.

Spočtené údaje se zobrazují na desktopu a aktualizují se okamžitě při jakékoliv změně dat a nastavení v rámu. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků dimenzování.

Rám "Dimenzování" - síť

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.