Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Generátor tvarů ostění

Generátory vytvářejí podle parametrů příslušné prvky, se kterými se pak pracuje samostatně, bez možnosti je zpětně parametricky měnit. Jestliže jsou parametry generace korektní, zobrazuje se během jejich úprav aktuální grafická podoba vygenerovaných prvků.

V dialogovém okně "Nový tvar ostění" se generují volné body a volné linie ze šesti základních tvarů ostění. Každý tvar je definován několika  parametry (poloměry, úhly, výška, rozteč, počet dělení, kontrolní body).

Dialogové okno "Nový tvar ostění" - záložka "Základní tvar"

V záložce "Spodní oblouk" lze určit, zda dno ostění bude rovné nebo obloukové, určené parametricky poloměrem či úhlem.

Dialogové okno "Nový tvar ostění" - záložka "Spodní oblouk"

V záložce "Umístění" lze pomocí souřadnic změnit polohu ostění.

Dialogové okno "Nový tvar ostění" - záložka "Umístění"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.