Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Uložené pohledy

Programy obsahují řadu možností zobrazení výsledků, které se zadávají v rámu "Zobrazení výsledků : Výpočet". Mnohdy je nutné provést složitá a pracná nastavení pohledů - např. zajímají-li nás v MKP průběhy sil na nosnících, je nutné vypnout škálu, nekreslit deformovanou konstrukci, zvolit veličinu, zadat vhodné zvětšení konstrukce ap.

Pro usnadnění práce s pohledy mají programy možnost pomocí lišty "Uložené pohledy" nastavený pohled uložit a jednoduchým způsobem přepínat mezi uloženými pohledy.

Do ukládaného pohledu se uloží:

Pohled je uložený vždy pro všechny fáze budování - nelze-li v některé fázi budování toto nastavení provést (např. v první fázi budování není definováno sednutí ani poklesová kotlina) program vykreslí nejbližší možné nastavení a nastavený pohled se přepne na <žádný>.

Ovládací prvky se zobrazují v režimu "Výpočet" v rámu "Nastavení kreslení".

"Uložené pohledy" - ovládací prvky

Pro práci s pohledy jsou určeny následující ovládací prvky:

Volba pohledu

  • V rozbalitelném seznamu lze vybrat již zadaný a uložený pohled

Uloží aktuální pohled

  • Otevře dialogové okno "Nový pohled" pro uložení nového pohledu

Otevře správce pohledů

  • Otevře okno "Správce pohledů" se seznamem pohledů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.