Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

FIN EC

Krátká konzola

Program provádí posudek přímo uložených (na sloupu) i nepřímo uložených (na průvlaku) konzol dle ČSN EN 1992-1-1 nebo ČSN EN 1992-2 (Eurokód 2). Pro posouzení je použita metoda náhradní příhradoviny. Výsledkem je minimální plocha hlavní tahové výztuže a minimální výztuž svislými a vodorovnými třmínky.

 • Program dostupný v balíčcích:

Vyzkoušejte si programy FIN EC. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Základní vlastnosti

 • Národní přílohy pro Česko, Slovensko, Polsko, Bulharsko
 • Škála nejčastěji používaných tvarů konzol
 • Databáze pevnostních tříd betonu a betonářské oceli
 • Parametrické zadávání minimálního krytí
 • Konzoly přímo i nepřímo uložené
 • Možnost zadání hlavní výztuže ve dvou vrstvách
 • Různé profily výztuže ve vrstvě hlavní výztuže
 • Vyztužení třmínky ve svislém i vodorovném směru
 • Podrobné textové a přehledné grafické výstupy

Program je určen pro samostatné posouzení konstrukčního detailu bez nutnosti napojení na jiný software.

Další výhody

Výukové materiály

FIN EC 2020

finec-2019

Novinky a vylepšení

 • Nástroj Popisky na zakreslování čár, křivek, objektů a textových poznámek
 • Tabulky umožňují třídit obsah podle sloupců a exportovat obsah
 • Podpora normy ČSN EN 1992-1-1 Z4

Ukázka výstupu z programu Krátká konzola

Ukázka textového výstupu Ukázka grafického výstupu

Možnosti výstupů FIN EC

 • Přehledné jednostránkové nebo podrobné textové výstupy
 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Tvorba vlastních šablon dokumentů

Příbuzné programy

Vnitřní síly na betonových konstrukcích lze získat pomocí následujících programů:

 • FIN 3D – prostorové prutové konstrukce
 • FIN 2D – prutové konstrukce v rovině

Pro posouzení betonových konstrukcí lze též využít:

 • Beton – Posouzení betonových prvků dle EC2
 • Betonový výsek – Komplexní posouzení vodorovných betonových konstrukcí
 • Protlak – Posouzení protlačení železobetonové desky

Vyzkoušejte si programy FIN EC. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.