0

FIN EC Software

Krátká konzola

Program provádí posudek přímo uložených (na sloupu) i nepřímo uložených (na průvlaku) konzol dle ČSN EN 1992-1-1 nebo ČSN EN 1992-2 (Eurokód 2). Pro posouzení je použita metoda náhradní příhradoviny. Výsledkem je minimální plocha hlavní tahové výztuže a minimální výztuž svislými a vodorovnými třmínky.

 • Program dostupný v balíčcích:
 • Program dostupný v balíčcích:

Základní vlastnosti

 • Národní přílohy pro Česko, Slovensko, Polsko, Bulharsko
 • Škála nejčastěji používaných tvarů konzol
 • Databáze pevnostních tříd betonu a betonářské oceli
 • Parametrické zadávání minimálního krytí
 • Konzoly přímo i nepřímo uložené
 • Možnost zadání hlavní výztuže ve dvou vrstvách
 • Různé profily výztuže ve vrstvě hlavní výztuže
 • Vyztužení třmínky ve svislém i vodorovném směru
 • Podrobné textové a přehledné grafické výstupy

Program je určen pro samostatné posouzení konstrukčního detailu bez nutnosti napojení na jiný software.

Další výhody

15 000 Kč Lokální licence
1 500 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:
 • Program dostupný v balíčcích:

Výukové materiály

Příbuzné programy

Vnitřní síly na betonových konstrukcích lze získat pomocí následujících programů:

 • FIN 3D – prostorové prutové konstrukce
 • FIN 2D – prutové konstrukce v rovině

Pro posouzení betonových konstrukcí lze též využít:

 • Beton – Posouzení betonových prvků dle EC2
 • Betonový výsek – Komplexní posouzení vodorovných betonových konstrukcí
 • Protlak – Posouzení protlačení železobetonové desky

Ukázka výstupu z programu Krátká konzola

Ukázka textového výstupu Ukázka grafického výstupu

Možnosti výstupů FIN EC

 • Přehledné jednostránkové nebo podrobné textové výstupy
 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Tvorba vlastních šablon dokumentů

Nová Edice FIN EC 2024

finec-banner

Novinky a vylepšení

 • Cloud Connection - Ukládání dat do cloudových úložišť
 • Uživatelské filtrování databáze průřezů (Ocel)
 • Vliv normálové síly v přípoji tuhou čelní deskou (Ocelové spoje)

FIN EC šetří čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Vyzkoušejte si práci s programy

Bez výpočetních omezení a zdarma.