Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Dimenzování vyztužené zdi podle AS 3700

Vyztužené zdivo je posuzováno na namáhání ohybovým momentem, posouvající silou a kombinací tlakové normálové síly a ohybového momentu. Při zatížení normálovou silou je nutné zadat koeficient vzpěru Sr.

Posouzení na tlak a ohyb

kde:

Fd

-

normálová síla

ϕ

-

redukční faktor - 0,75

ks

-

redukční faktor vzpěru 1,18 - 0,03*Sr, ale ne více než 1,0

uc

-

pevnost zdiva v tlaku

m

-

výpočtová pevnost zdiva v tlaku

Ab

-

plocha průřezu

fsy

-

pevnost výztuže v tahu

As

-

celková plocha oceli v průřezu

Posouzení na ohyb

kde:

Md

-

ohybový moment

ϕ

-

redukční faktor - 0,75

fsy

-

pevnost výztuže v tahu

Asd

-

plocha dostatečně kotvené tahové výztuže - menší než:

m

-

výpočtová pevnost zdiva v tlaku

d

-

efektivní výška průřezu

uc

-

pevnost zdiva v tlaku

Posouzení na smyk

ale ne více než:

kde:

Vd

-

posouvající síla

ϕ

-

redukční faktor - 0,75

vm

-

smyková pevnost zdiva - 0,35 MPa

d

-

efektivní výška průřezu

fvs

-

smyková pevnost výztuže - 17,5 MPa

fsy

-

pevnost výztuže v tahu

Ast

-

plocha dostatečně kotvené tahové výztuže

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.