0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Dimenzování vyztužené zdi podle AS 3700

Vyztužené zdivo je posuzováno na namáhání ohybovým momentem, posouvající silou a kombinací tlakové normálové síly a ohybového momentu. Při zatížení normálovou silou je nutné zadat koeficient vzpěru Sr.

Posouzení na tlak a ohyb

kde:

Fd

-

normálová síla

ϕ

-

redukční faktor - 0,75

ks

-

redukční faktor vzpěru 1,18 - 0,03*Sr, ale ne více než 1,0

uc

-

pevnost zdiva v tlaku

m

-

výpočtová pevnost zdiva v tlaku

Ab

-

plocha průřezu

fsy

-

pevnost výztuže v tahu

As

-

celková plocha oceli v průřezu

Posouzení na ohyb

kde:

Md

-

ohybový moment

ϕ

-

redukční faktor - 0,75

fsy

-

pevnost výztuže v tahu

Asd

-

plocha dostatečně kotvené tahové výztuže - menší než:

m

-

výpočtová pevnost zdiva v tlaku

d

-

efektivní výška průřezu

uc

-

pevnost zdiva v tlaku

Posouzení na smyk

ale ne více než:

kde:

Vd

-

posouvající síla

ϕ

-

redukční faktor - 0,75

vm

-

smyková pevnost zdiva - 0,35 MPa

d

-

efektivní výška průřezu

fvs

-

smyková pevnost výztuže - 17,5 MPa

fsy

-

pevnost výztuže v tahu

Ast

-

plocha dostatečně kotvené tahové výztuže

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.