Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Metoda Aoki-Velloso

Celková svislá únosnost piloty je určená vztahem:

kde:

Rc

-

celková únosnost piloty

Rb

-

únosnost paty piloty

Rs

-

únosnost na plášti piloty

Únosnost paty piloty:

kde:

Kav

-

parametr zeminy

N

-

průměrný počet úderů v patě

F1

-

součinitel vlivu technologie

Ab

-

plocha paty

Únosnost na plášti piloty:

kde:

αi

-

parametr únosnosti pláště v i-té vrstvě

Kav,i

-

parametr zeminy v i-té vrstvě

Ni

-

průměrný počet úderů v i-té vrstvě

F2

-

součinitel vlivu technologie

As,i

-

plocha pláště v i-té vrstvě

Literatura:

Cintra J.C.A., Aoki N. : Fundações por Estacas Projeto Geotécnico, Oficina de Textos, 2010, ISBN 978-85-7975-004-5.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.