Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Pevnost horniny v tahu

Pevnost horniny v tahu Te je 2030x menší než pevnost horniny v prostém tlaku σc.

Pevnosti v prostém tahu To pro vybrané neporušené horniny [MPa]

Bazalt (čedič)

3 - 18

Rula

7 - 16

Žula

11 - 21

Vápenec

3 - 5

Mramor

7 - 12

Křemenec

4 - 23

Pískovec

5 - 11

Krystalická břidlice

5 - 12

Břidlice

2 - 17

Tuf

2 - 4

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.