0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet - pružinová metoda

V tomto rámu se provádí výpočet skupiny pilot pomocí pružinové metody. Výpočet je nutné spustit tlačítkem "Výpočet".

Po provedení výpočtu se v pravé části rámu ("Výsledky") zobrazí informace o maximálních vnitřních silách, deformacích a natočení konstrukce. Deformace konstrukce zobrazené v okně jsou stanoveny pouze pro užitná zatížení. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků posouzení.

V levé části rámu lze definovat zobrazení na obrazovce:

  • Výsledky - výsledky je možné zobrazit pro jednotlivé zatěžovací stavy, nebo jejich obálku
  • Zobrazit výsledky - výsledky je možné zobrazit pro všechny či jednotlivé piloty
  • Veličiny - zobrazení hodnot jednotlivých veličin (momenty, normálové a posouvající síly, deformace, pružiny)
  • Konstrukce - umožňuje zobrazit deformovanou konstrukci (pro obálky zatěžovacích stavů lze zobrazit pouze nedeformovanou konstrukci), dále je možné zobrazit velikosti deformací desky, reakce a velikosti pružin v patě piloty.
  • Způsob kreslení - definuje způsob popisu zobrazených výsledků

Zobrazené výsledky lze kdykoliv přidat do "Seznamu obrázků", a použít v protokolu o výpočtu.

Natočení, zvětšení a osvětlení konstrukce se mění pomocí nástrojové lišty "Ovládání kresby". Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Výpočet" - pružinová metoda

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.