Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Modul reakce podloží určený na základě zkoušky DMT

Modul reakce podloží se určuje podle vztahu:

kde:

kh

-

modul reakce podloží [MN/m3]

MDMT

-

dilatometrický modul určený ze zkoušek DMT [MPa]

B

-

charakteristická délka pažící konstrukce (koeficient redukce) [1 bm]

Orientační hodnoty koeficientu redukce B v závislosti na hloubce výkopu H [m] a velikosti dilatometrického modulu MDMT [MPa] jsou uvedeny na následujícím obrázku.

Grafy pro určení koeficientu redukce B (zdroj: [2], obrázek 7, strana 999)

Literatura:

Monaco, P. and Marchetti, S..: Evaluation of the coefficient of subgrade reaction for design of multi-propped diaphragm walls from DMT moduli. Millpress, Rotterdam, 2004, strany 993 – 1002, ISBN 90 5966 009 9.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.