Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Orientační hodnoty plášťového tření

Tabulka vychází z terénních a laboratorních zkoušek

Plášťové tření: Klasické vrtané hřebíky

qs,k [kPa]1) podle EA Pfähle

Nesoudržné zeminy

Souržné zeminy

Horniny/Skály

qc 2) [MN/m2]

cu 3) [kN/m2]

qu,k 4) [MN/m2]

7,5

15

25

60

150

250

0,5

5

20

55 -80

105 - 140

130 -170

30 - 40

50 -65

65 - 85

70 - 250

500 -1000

500 - 2000

Poznámky:

1) Stanovení plášťového tření by mělo být součástí geologického průzkumu

2) Odpor na hrotu zatlačované sondy, zkouška CPT (podle DIN EN ISO 22476-1)

3) Totální soudržnost zeminy

4) Pevnost v jednoosém tlaku

Literatura:

EA-Pfähle, ISBN: 978-3-433-03005-9

V tabulce jsou uvedeny hodnoty na základě zatřídění zemin a hornin

Orientační hodnoty adheze (Elias a Juran, 1991)

Materiál

Technologie provádění

Druh zeminy či horniny

Mezní plášťové tření qs [kPa]

Horniny

Rotační vrtání

Slín / vápenec

300 - 400

Fylit

100 - 300

Křída

500 - 600

Měkký dolomit

400 - 600

Rozpukaný dolomit

600 - 1000

Zvětralý pískovec

200 - 300

Zvětralá jílovitá břidlice

100 - 150

Zvětralá krystalická břidlice

100 - 175

Basalt

500 - 600

Hlinitá břidlice, lupek

300 - 400

Nesoudržné zeminy

Rotační vrtání

Písek / štěrk

100 - 180

Prachovitý písek

100 - 150

Silt

40 - 120

Piedmontská rudní ložiska

40 - 120

Jemná skalní suť

75 - 150

Řízená cementace

Písek / štěrk

Nízké nadloží

Vysoké nadloží

190 - 240

280 - 430

Kompaktní moréna

380 - 480

Skalní suť u paty svahu

100 - 180

Zemní (spirálový) vrták

Prachovopísčitá výplň

20 - 40

Hlinitý písek

55 - 90

Jílovitý písek

60 - 140

Jet grouting

Písek

380

Štěrkopísek

700

Jemnozrnné zeminy

Rotační vrtání

Jíl písčitý

35 - 50

Řízená cementace

Hlína jílovitá

90 - 140

Zemní (spirálový) vrták

Spraš

25 - 75

Měkký jíl

20 - 30

Tuhý jíl

40 - 60

Tuhá jílovitá hlína

40 - 100

Vápnitý jíl písčitý

90 - 140

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.