0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vliv podzemní vody

Program defaultně počítá stabilitu horninového klínu bez podzemní vody (voda není uvažována). Pokud chceme uvažovat vliv působení vody na horninový klín, zadáme výšku HPV od průniku průsečnice smykových ploch se skalní stěnou (HPV může být zadána po celé výšce horninového klínu). Program předpokládá, že diskontinuitami pod HPV může voda volně protékat (nejsou zataraseny např. ledem apod.).

Tlak vody působí kolmo na smykové plochy proti normálovým složkám pasivních sil. Pokud je výška yw nad místem maximálního tlaku Pmax rovna či větší než Z/2 a celá leží v horninovém klínu, uvažuje se její hodnota rovna Z/2 (případ A). Pokud je výška yw nad místem maximálního tlaku Pmax menší než Z/2 (případ B), je její hodnota redukována podle vztahu:

kde:

L*

-

délka průsečíku smykových ploch A1, A2

α1

-

sklon skalní stěny

δ

-

sklon průsečíku smykových ploch

Výsledný tlak vody na smykové plochy 1 a 2 je dán vztahy:

kde:

Z

-

výška HPV nad průnikem průsečíku smykových ploch a skalní stěny

Pmax

-

maximální tlak vody na průsečík smykových ploch

γw

-

objemová tíha vody (≈ 10 kN/m3)

A1w

-

plocha ponořené části smykové plochy 1

A2w

-

plocha ponořené části smykové plochy 2

Rozdělení tlaku vody na průsečíku smykových ploch

V případě tahové trhliny zcela či částečně zaplněné vodou se uvažuje jednak vliv na smykových plochách 1 a 2 (síly P1 a P2) zobrazené pomocí zatěžovacího obrazce na průsečnici smykových ploch a jednak vliv tlaku na tahovou trhlinu - síla P3 (působící kolmo na tahovou trhlinu).

Rozdělení tlaku od vody při uvažování HPV v tahové trhlině

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.