0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Únosnost na vytržení ze zálivky

Způsob výpočtu se volí v sekci "Únosnost na vytržení ze zálivky".

Zadání způsobu výpočtu únosnosti kotvy na vytržení ze zálivky

Tato únosnost udává schopnost táhla odolávat vytržení z kořene a počítá se shodně pro tyčové předpínací i pramencové kotvy.

Volba "Počítat ze smykové pevnosti"

kde:

ds (d1)

-

průměr táhla (průměr pramence odpovídající ploše pramence)

lk

-

délka kořene

τ

-

smyková pevnost zálivka - kotva

Volba "Počítat z parametrů betonu"

Jedná se o stejný výpočet jako v předchozím případě, smyková pevnost τ je vypočtena z parametrů betonu dle různých norem:

  • EN 1992-1-1 (EC2)

kde:

η1

-

součinitel technologie (1,0 pro dobré podmínky soudržnosti, 0,7 v ostatních případech)

fctd

-

pevnost betonu v tahu - získává se ze zadané fck pomocí vzorců; omezeno hodnotou pro beton C60/75

  • ACI 318-11

kde:

fc'

-

pevnost betonu v tlaku

  • GB 50010-2010

kde:

α

-

součinitel typu výztuže

1,47 – 7-pramencové lano

1,56 – 3-pramencové lano

1,79 – prostá betonářská výztuž

1,92 – žebrovaný ocelový drát

ft

výpočtová pevnost betonu v tahu; omezeno hodnotou pro beton C60

Volba "Zadat únosnost na bm"

kde:

Rc, bm

-

únosnost kořene [kN/bm, lbf/ft] proti vytržení ze zeminy na 1 bm

lk

-

délka kořene

Volba "Zadat"

Zadává se únosnost na vytržení ze zálivky Rc [kN, lbf].

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.