Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Pažící konstrukce

GEO5 umožňuje kompletní návrh a posouzení svislých pažících konstrukcí rozličných typů. Pažení může být kotvené, nekotvené nebo rozpírané. Navíc je možné počítat záporové pažení.

Programy na posouzení pažících konstrukcí

Kompletní návrh a analýzu kotvených resp. rozepřených pažicích stěn lze provést v programu GEO5 Pažení posudek. Program umožňuje výpočet reálného chování konstrukce v průběhu budování, výpočet deformací
a vnitřních sil na konstrukci, posouzení vnitřní stability kotevního systému, dimenzování průřezů z oceli resp. železobetonu a posouzení kotev.

Pro rychlý návrh nekotvených konstrukcí a základní návrh kotvených konstrukcí je určen program GEO5 Pažení návrh, který počítá nutnou délku konstrukce v zemině, vnitřní síly na konstrukci a únosnost železobetonových, ocelových, vinylových nebo dřevěných průřezů.

Oba programy umožňují modelovat všechny typy běžně užívaných pažení (podzemní stěny, pilotové stěny, štětovnice, záporové pažení) včetně zadání kotev nebo rozpěr.

Oba programy rovněž umožňují posoudit celkovou stabilitu pomocí programu GEO5 Stabilita svahu.

Zatížení a namáhání kruhové svislých šachet lze spočítat programem GEO5 Šachta.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Příbuzné programy:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.