0

GEO5 software

Pažící konstrukce

Posouzení pažící konstrukce

Podrobný výpočet pažící konstrukce se provádí v programu Pažení posudek. Konstrukce je zatížena zemními tlaky v závislosti na její deformaci. Kromě posouzení únosnosti samotného pažení program kontroluje také vnitřní stabilitu kotevního systému, únosnosti jednotlivých kotev, hydraulická posouzení a svislou únosnost.

Celková stabilita konstrukce je řešena v programu Stabilita Svahu, kam jsou všechna potřebná data automaticky přenesena.
Zatížení zemním tlakem na obecnou konstrukci řeší program Zemní tlaky.

GEO5 Software - Posouzení pažící konstrukce stavební jámy

Návrh pažící konstrukce

Pro prvotní návrh pažící konstrukce je určen program Pažení návrh. Výsledkem výpočtu je nutná délka konstrukce v zemině a předběžný přehled o vnitřních i kotevních silách.

Konstrukce může být zatížena aktivním tlakem, tlakem v klidu nebo zvýšeným aktivním tlakem.

GEO5 Software - Návrh pažící konstrukce

Výpočty pomocí metody konečných prvků

Pro výpočet složitých pažících konstrukcí, často kombinovaný s další výstavbou, lze použít numerické řešení v programu MKP. I v tomto programu lze zadávat všechny typy průřezů, kotvy, nosníky atd. Výhodou je možnost použití různých nelineárních materiálových modelů pro specifické typy zemin (např. cam-clay model nebo hyperplastický jíl).

GEO5 Software - Výpočty geotechnických a stavebních konstrukcí pomocí metody konečných prvků

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.