Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Zemní úpravy

V tomto rámu lze přidávat, upravovat či odstraňovat zemní úpravy. Zemní úpravy lze definovat plošné (např. základové desky, patky) nebo liniové (např. silnice, železnice).

Rám "Zemní úpravy"

Po stisknutí tlačítka "Přidat" se vzhled rámu změní pro zadání nové zemní úpravy:

Zadání nové zemní úpravy

Pro každou zemní úpravu je nejprve nutné definovat její půdorys - to se provádí graficky pomocí myši, popř. lze body zadat textově.

Důležitou volbou je "Režim úpravy", určující způsob úpravy původního terénu.

Všechny body zemní úpravy mohou mít jednotnou výšku (souřadnici z) a jednotný sklon svahu, který bude využit k jejímu dosažení od původního terénu. Pokud vypneme jednotné zadání, lze souřadnici z a sklon zadat pro každý bod zvlášť - o tyto údaje se také rozšíří tabulka jednotlivých bodů.

Nejednotné zadání souřadnice "z" a sklonu svahu

Poznámka: Pokud chceme zadat svislý okraj zemní úpravy, je nutné zadat sklon svahu 89° (90° svah zadat nelze).

Speciální možností je svislý posun celé zemní úpravy - to lze z výhodou využít např. u dopravních staveb, kdy se snažíme minimalizovat rozdíl mezi množstvím nasypané a vyhloubené zeminy. Spočtené kubatury vytěžených a nasypaných zemin se zobrazí v rámu "Výpočet kubatur".

Svislý posun zemní úpravy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.