Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Modifikovaný Mohr-Coulomb (MMC)

Vstupními parametry pro tento model jsou modul pružnosti zeminy E  a Poissonovo číslo, dále pak úhel vnitřního tření a soudržnost zeminy, které určují hranici plasticity. Program modeluje ustálený stav po redistribuci pórových tlaků a používá tedy efektivní parametry úhlu vnitřního tření φef, a soudržnosti cef. Zadává se také úhel dilatance.

Podobně jako DP model upravuje Modifikovaný Mohr-Coulombův model singularity MC modelu. Jak je patrné z obrázku prochází průmět MCM plochy plasticity do deviátorové roviny (hladká křivka) všemi vrcholy Mohr-Coulombova hexagonu a shodně s MC modelu je podmínka plasticity závislá na středním efektivním napětí σm a Lodeovu úhlu θ. U tohoto modelu lze čekávat tužší odezvu materiálu při použití MCM modelu než při použití modelů MC a DP.

MCM a MC podmínky plasticity v deviátorové rovině

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.