Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Výztuhy

Rám "Výztuhy" obsahuje tabulku se seznamem zadaných výztuh. Přidání výztuh se provádí v dialogovém okně "Nová výztuha". Zadané výztuhy lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

V dialogovém okně se zadává se umístění výztuhy, kotevní délka (vlevo a vpravo), návrhová pevnost výztuhy Rt a uložení výztuhy (pevné, resp. volné). Pro výpočet únosnosti výztuhy lze v rozbalitelném seznamu volit jednu ze tří možností: "Dopočítat únosnost" (zadává se součinitel iterakce C), "Zadat kotevní délku" lk nebo "Zadat únosnost" (zadává se únosnost na vytržení Tp). Všechny zadané parametry výztuhy lze měnit pouze ve fázi budování, kde byla zadána. V následujících fázích budování lze geovýztuhu pouze odstranit.

Započítání geovýztuh ve výpočtu je blíže popsáno v teoretické části nápovědy.

Rám "Výztuhy"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.