0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zatřídění zemin

Orientační parametry zemin můžeme získat z implementovaných katalogů zemin. V rozbalitelném seznamu se volí jeden ze tří způsobů zatřídění zemin:

  • Standardní - založen na normě ČSN 73 1001 "Základová půda pod plošnými základy"
  • Čína
  • EAU 2012 - německý standard

Dále se volí zemina a příslušné vlastnosti (např. konzistence, ulehlost,...). Charakteristiky zeminy z katalogu se zobrazí v okně.

Tlačítko "Ručně" (dostupné pouze pro Standardní způsob zatřídění) otevírá dialogové okno "Ruční zatřídění zeminy", které umožňuje zatřídit zeminu, známe-li její parametry ze zkoušek (zrnitost, vlhkost, ulehlost...).

Dialogové okno "Zatřídění zemin"

Po stisknutí tlačítka "OK"  se v okně "Přidání nových zemin" zobrazí doporučené hodnoty vedle zadávacích polí (viz obr.). Po stisknutí "OK+Přiřaď" se do příslušných zadávacích polí navíc přiřadí střední hodnoty parametrů zeminy. Tlačítkem "Storno" okno opustíme bez předání dat.

Zatřídění zemin - doporučené rozmezí hodnot

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.