Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Zatřídění zemin

Orientační parametry zemin můžeme získat z implementovaných katalogů zemin. V rozbalitelném seznamu se volí jeden ze tří způsobů zatřídění zemin:

  • Standardní - založen na normě ČSN 73 1001 "Základová půda pod plošnými základy"
  • Čína
  • EAU 2012 - německý standard

Dále se volí zemina a příslušné vlastnosti (např. konzistence, ulehlost,...). Charakteristiky zeminy z katalogu se zobrazí v okně.

Tlačítko "Ručně" (dostupné pouze pro Standardní způsob zatřídění) otevírá dialogové okno "Ruční zatřídění zeminy", které umožňuje zatřídit zeminu, známe-li její parametry ze zkoušek (zrnitost, vlhkost, ulehlost...).

Dialogové okno "Zatřídění zemin"

Po stisknutí tlačítka "OK"  se v okně "Přidání nových zemin" zobrazí doporučené hodnoty vedle zadávacích polí (viz obr.). Po stisknutí "OK+Přiřaď" se do příslušných zadávacích polí navíc přiřadí střední hodnoty parametrů zeminy. Tlačítkem "Storno" okno opustíme bez předání dat.

Zatřídění zemin - doporučené rozmezí hodnot

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.