Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Stabilizační pilota

Program "Stabilizační pilota" provádí posouzení stabilizačních pilot (výpočet vnitřních sil, deformací, dimenzování průřezu piloty). Vlastní výpočet konstrukce odpovídá výpočtům v programu "Pažení posudek", hlavním rozdílem je odlišné stanovení tlaků resp. zatížení nad předpokládanou smykovou plochou a možnost vetknutí pilot do horniny.

Pokud je pro zadaný svah, resp. konstrukci nalezena nevyhovující smyková plocha, pak je možné stabilitu svahu zvýšit vložením stabilizační piloty (pro program "Stabilita svahu" se tento krok provádí v rámu "Stabilizační piloty"). Pilota musí být umístěna tak, aby se s danou smykovou plochou protínala a zároveň aby její pata byla dostatečně hluboko pod uvažovanou smykovou plochou. V části nad smykovou plochou působí na pilotu aktivní síla T, která se snaží pilotu posunout a pasivní síla P, která naopak pilotu stabilizuje. Rozdílem aktivní a pasivní síly je namáhání piloty, které zadaná pilota musí přenést, aby zvýšila stabilitu dané smykové plochy na požadovanou hodnotu SFs.

Schéma působení aktivní a pasivní síly na stabilizační pilotu

Jestliže je stabilita svahu SF bez piloty dostatečná, aktivní a pasivní síla jsou v rovnováze - pilota není namáhána žádným zatížením a nemá smysl ji používat. Pro výpočet sil působících na pilotu je proto důležité, aby požadovaný stupeň stability SFs byl vyšší, než spočtený stupeň stability dané smykové plochy SF bez použití piloty, resp. aby požadovaná bezpečnost byla vyšší, než ta, kterou má daná smyková plocha bez použití piloty.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.