Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Nastavení

Rám "Nastavení" je určen k zadání základních "Nastavení" programu. Zadávají se zde normy a teorie výpočtu, způsob prokázání bezpečnosti konstrukce i jednotlivé součinitele výpočtu.

Programy jednak obsahují předdefinovaná základní Nastavení pro jednotlivé země, ale také umožňují uživatelům vytvářet vlastní uživatelská Nastavení, která mohou dále používat ve všech programech GEO5.

Tlačítko "Vybrat" slouží k volbě již vytvořeného Nastavení ze "Seznamu nastavení".

Tlačítko "Správce nastavení" otevře dialogové okno "Správce nastavení", ve kterém lze prohlížet a upravovat jednotlivá Nastavení. Také se zde určuje, která Nastavení budou viditelná v Seznamu nastavení. Ve Správci nastavení lze také data exportovat a importovat.

Tlačítko "Přidat do správce" umožňuje vytvořit uživatelské Nastavení, které se následně zařadí do Správce nastavení.

Tlačítko "Upravit" umožňuje rychlou prohlídku a editaci aktuálního Nastavení pro spuštěný program. Pokud se nějaký údaj změní, změní se název Nastavení na "Zadané pro aktuální úlohu". Výpočty se potom provádí s tímto lokálním nastavením. Pokud se rozhodneme, že je toto nastavení vhodné i pro další úlohy, přidáme ho do "Správce nastavení" tlačítkem "Přidat do správce".

Nastavení "Zadané pro aktuální úlohu" se také obvykle vytvoří při importu starších dat.

Nastavení parametrů výpočtu se provádí v záložkách "Materiály a normy".

V rámu se volí typ zkoušek (CPT, SPT, PMT) použitý pro výpočet únosnosti a sednutí plošeného základu. Podle vybraného typu zkoušek je zobrazen buď rám "Zkoušky CPT", "Zkoušky SPT" nebo "Zkoušky PMT".

Pro statické penetrační zkoušky (CPT) se dále volí metoda výpočtu únosnosti (Meyerhof, Schmertmann, Skempton).

V případě výpočtu únosnosti podle metody Meyerhof (CPT i SPT) nejsou dostupné rámy "Profil", "Zeminy" a "Přiřazení". Veškeré výpočty jsou prováděny pouze na základě zadaných zkoušek.

Pro vodorovnou únosnost se volí výpočet v závislosti na typu podloží (odvodněné podmínky, neodvodněné podmínky).

Dále je možné zvolit, zda chceme kromě únosnosti plošného základu spočíst i jeho sednutí, popř. zda chceme provést klasifikaci zemin na základě zkoušek CPT.

Rám "Nastavení"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.