Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Zeminy

Rám "Zeminy" obsahuje tabulku se seznamem zadaných zemin. Zvláštností této tabulky je zobrazení údajů o aktuálně vybrané zemině v pravé části rámu. Pokud je v tabulce vybráno více záznamů (zemin), řadí se informace o jednotlivých zeminách za sebou.

Přidání zeminy se provádí v dialogovém okně "Přidání nových zemin" popř. lze také přidat všechny zeminy, které byly zadány v rámu "Zkoušky", tlačítkem "Přidat podle zkoušek".

Program Stratigrafie nepotřebuje pro tvorbu modelu podloží žádné parametry zemin - přesto se v programu mohou zadat pro přenos do dalších programů GEO5.

Data zadaných zemin lze kopírovat v rámci všech programů GEO5 pomocí "Geoschránky" nebo využít možnost exportu v rámech "Výsledné profily" a "Výsledné řezy".

Rám "Zeminy"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.