Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Vyztužení

Rám "Vyztužení" obsahuje tabulku se seznamem skupin geovýztuh a jejich geometrií.

Rám "Vyztužení"

Přidání (editace) skupiny geovýztuh se provádí v dialogovém okně "Nové (editace) vyztužení". Zadaná vyztužení lze také editovat na desktopu pomocí aktivních kót, resp. aktivních objektů. Pro každou skupinu výztuh se v dialogovém okně zadává počet výztuh, typ, výška první výztuhy, vzdálenost výztuh a jejich geometrie.

Program umožňuje vložit (vsunout) další skupinu výztuh mezi již stávající zadané skupiny. Vložení skupiny se provádí v dialogovém okně "Vsunuté vyztužení", které je totožné s dialogovým oknem "Nové vyztužení". Blok, který je nově vložen (vsunut), se řadí pod aktuálně vybraný blok konstrukce. Tlačítko "Odstranit" smaže skupinu geovýztuh.

Dialogové okno "Editace vyztužení"