Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Posouzení - mezní stavy, stupeň bezpečnosti

Parametry posouzení se zadávají v záložce "Stabilitní výpočty". Konstrukci lze posoudit podle teorie mezních stavů resp. stupňů bezpečnosti.

Posouzení podle teorie mezních stavů:

Parametry zemin (úhel vnitřního tření, soudržnost) jsou v tomto případě redukovány výpočtovými součiniteli zadanými v záložce "Stabilitní výpočty".

Počítá se hodnota využití Vu, která se srovnává se 100%. Hodnota využití je přitom dána vztahem:

kde:

Ma

-

sesouvající moment

Mp

-

vzdorující moment

Vzdorující moment Mp je stanoven s vlivem redukce součinitelem celkové stability konstrukce γs.

Posouzení podle stupně bezpečnosti:

kde:

Ma

-

sesouvající moment

Mp

-

vzdorující moment

SFs

-

stupeň bezpečnosti

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.