0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení - mezní stavy, stupeň bezpečnosti

Parametry posouzení se zadávají v záložce "Stabilitní výpočty". Konstrukci lze posoudit podle teorie mezních stavů resp. stupňů bezpečnosti.

Posouzení podle teorie mezních stavů:

Parametry zemin (úhel vnitřního tření, soudržnost) jsou v tomto případě redukovány výpočtovými součiniteli zadanými v záložce "Stabilitní výpočty".

Počítá se hodnota využití Vu, která se srovnává se 100%. Hodnota využití je přitom dána vztahem:

kde:

Ma

-

sesouvající moment

Mp

-

vzdorující moment

Vzdorující moment Mp je stanoven s vlivem redukce součinitelem celkové stability konstrukce γs.

Posouzení podle stupně bezpečnosti:

kde:

Ma

-

sesouvající moment

Mp

-

vzdorující moment

SFs

-

stupeň bezpečnosti

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.