Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Svislé pružiny

Rám "Svislé pružiny" je aktivní pouze v případě výpočtu plovoucí piloty. Zadané pružiny se zobrazují v tabulce.

Pro volbu "zadat tuhosti pružin" se zadávají:

  • pružina na patě piloty [MN/m]
  • smykový modul reakce podloží po délce piloty [MN/m3].

Zadané hodnoty jsou stejné pro všechny piloty ve skupině. Ve vlastním výpočtu jsou pak svislé tuhosti krajních a vnitřních pilot ve skupině redukovány příslušnými součiniteli.

Pro volbu "tuhosti pružin dopočítat z parametrů zemin" se zadává typické zatížení pro výpočet tuhostí pružin.

Rám "Svislé pružiny"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.