Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Svislé pružiny

Rám "Svislé pružiny" je aktivní pouze v případě výpočtu plovoucí piloty. Zadané pružiny se zobrazují v tabulce.

Pro volbu "zadat tuhosti pružin" se zadávají:

  • pružina na patě piloty [MN/m]
  • smykový modul reakce podloží po délce piloty [MN/m3].

Zadané hodnoty jsou stejné pro všechny piloty ve skupině. Ve vlastním výpočtu jsou pak svislé tuhosti krajních a vnitřních pilot ve skupině redukovány příslušnými součiniteli.

Pro volbu "tuhosti pružin dopočítat z parametrů zemin" se zadává typické zatížení pro výpočet tuhostí pružin.

Rám "Svislé pružiny"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.