Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Kontakty

Rám "Kontakty" obsahuje tabulku se seznamem zadaných kontaktů. Přidání kontaktů se provádí v dialogovém okně "Nové  kontakty".

Kontaktní prvky se používají při výpočtech, kde je nutno zohlednit vzájemné působení konstrukce a okolního prostředí - jsou též vhodným prostředkem pro modelování diskontinuit či rozhraní dvou zcela odlišných materiálů  Kontaktní prvky lze zadávat na volné linie nebo na linie sítě (rozhraní vrstev). Kontakt se definuje typem kontaktu.

Při zadávání je nutné definovat umístění kontaktu (volná linie, linie sítě, úsek terénu).

Zadané kontakty lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Rám "Kontakty"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.