0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Průběhy

V rámu "Průběhy" lze definovat obecné úsečky, popř. linie umístěné na ploše desky. Pro tyto úsečky (linie) je možné zobrazit veličiny (průhyb, momenty, natočení aj.) pro libovolný zatěžovací stav, kombinaci ZS, příp. veličiny pro dimenzování (hodnoty nutných ploch výztuží spočtené podle normy zvolené v záložce "Materiály a normy").

Rám obsahuje tabulku se seznamem takto zadaných úseček (linií). Přidání se provádí v dialogovém okně "Nové průběhy". V dialogovém okně se zadává způsob zadání (úsečka, linie), souřadnice počátečního a koncového bodu, zatěžovací stav, kombinace, resp. dimenzování a veličina.

V rámu program zobrazuje:

-

Obecné průběhy

obecné průběhy na libovolné úsečce (linii) desky

-

Průběhy na nosníku

pokud je linie tvořená nosníkem lze zobrazit průběhy dalších veličin (posouvající síla V3, ohybový moment M2, torzní moment M1)

-

Průběhy na podepřené linii

pokud je linie podepřená lze zobrazit průběhy dalších veličin (svislá reakce rz, momentová reakce rm, t).

Zadané průběhy lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů. Průběhy pro úsečky (linie) se v tabulce zobrazují v pravé části rámu.

Rám "Průběhy"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.