Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Nástrojová lišta - Výsledky

Nástrojová lišta obsahuje následující ovládací prvky:

Nástrojová lišta "Nastavení zobrazení grafických výsledků"

Funkce jednotlivých prvků jsou následující:

Nastavení zobrazení

Seznam pohledů

  • rozbalitelný seznam obsahuje názvy uživatelem uložených pohledů

Uložení pohledu

  • uloží aktuální pohled desktopu obrazovky, v dialogovém okně lze zadat název pohledu

Správce pohledů

  • otevře dialogové okno "Správce pohledů", ve kterém lze upravovat (mazat, měnit pořadí, přejmenovávat) uložené pohledy

Hodnoty pro zatěžovací stavy a kombinace ZS, příp. dimenzování

  • zobrazí spočtené hodnoty, a to buď pro jednotlivé zatěžovací stavy, kombinace zatěžovacích stavů (MSÚ, MSP), nebo obálek (MSÚ, MSP), příp. dimenzování

Typ veličiny

Plošné zobrazení

  • umožňuje zapnout/vypnout zobrazení izolinií a izoploch v kresbě na desktopu

Síť

Zobrazení topologie

  • umožňuje zobrazení topologie konstrukce

Nástrojová lišta obsahuje nejčastěji používané ovládací prvky, potřebné ke zobrazení výsledků na desktopu. Detailní nastavení zobrazení výsledků obsahuje dialogové okno "Deska - Nastavení zobrazení výsledků", ve kterém lze upřesnit zobrazení výsledků na desktopu.

Výsledky lze stejně jako u ostatních programů GEO5 ukládat a tisknout. Zobrazení kresby lze také měnit v dialogovém okně "Nastavení kreslení".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.