0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Nástrojová lišta - Výsledky

Nástrojová lišta obsahuje následující ovládací prvky:

Nástrojová lišta "Nastavení zobrazení grafických výsledků"

Funkce jednotlivých prvků jsou následující:

Nastavení zobrazení

Seznam pohledů

  • rozbalitelný seznam obsahuje názvy uživatelem uložených pohledů

Uložení pohledu

  • uloží aktuální pohled desktopu obrazovky, v dialogovém okně lze zadat název pohledu

Správce pohledů

  • otevře dialogové okno "Správce pohledů", ve kterém lze upravovat (mazat, měnit pořadí, přejmenovávat) uložené pohledy

Hodnoty pro zatěžovací stavy a kombinace ZS, příp. dimenzování

  • zobrazí spočtené hodnoty, a to buď pro jednotlivé zatěžovací stavy, kombinace zatěžovacích stavů (MSÚ, MSP), nebo obálek (MSÚ, MSP), příp. dimenzování

Typ veličiny

Plošné zobrazení

  • umožňuje zapnout/vypnout zobrazení izolinií a izoploch v kresbě na desktopu

Síť

Zobrazení topologie

  • umožňuje zobrazení topologie konstrukce

Nástrojová lišta obsahuje nejčastěji používané ovládací prvky, potřebné ke zobrazení výsledků na desktopu. Detailní nastavení zobrazení výsledků obsahuje dialogové okno "Deska - Nastavení zobrazení výsledků", ve kterém lze upřesnit zobrazení výsledků na desktopu.

Výsledky lze stejně jako u ostatních programů GEO5 ukládat a tisknout. Zobrazení kresby lze také měnit v dialogovém okně "Nastavení kreslení".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.