Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Vrstvy

Tato funkce umožňuje vytvořit libovolný počet vrstev (hladin). Do těchto vrstev lze umístit jednotlivé objekty.

Ovládací prvky vrstev v režimu "Popisky" jsou následující:

  • tlačítko otevře dialogové okno pro zadání názvu vrstvy (volba "Zapnout ve všech režimech programu", znamená, že objekty umístěné ve vrstvě budou zobrazeny ve všech režimech zadávání dat)
  • rozbalitelný seznam "Aktuální" - výběr vrstvy, kterou v režimu "Popisky" aktuálně editujeme (objekty jsou zobrazeny plnou barvou)
  • sloupec "Viditelná" - zaškrtnutím políčka určujeme viditelenost vrstev.

Rám "Popisky" - práce s vrstvami

Na následujícím obrázku je zobrazen vztah mezi rámem "Popisky" a rámem "Nastavení kreslení". Vidíme, že vytvořené vrstvy (včetně jejich názvů) se promítnou do sekce "Vrstvy popisků". Zde si tedy potom lze zapnout zobrazení jednotlivých vrstev v libovolném režimu zadávání dat.

Propojení mezi rámem "Popisky" a rámem "Nastavení kreslení"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.