0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Konsolidace

Výpočet konsolidace je jedním z volitelných modulů programu MKP. Zapne se jej v rámu "Nastavení" tak, že přepneme "Typ výpočtu" na "Konsolidace".

Zadání má následující omezení:

  • není možno zapnout režim "Tunely"
  • lze použít pouze některé materiálové modely zemin: Elastický, Mohr-Coulomb, Mohr-Coulomb modifikovaný a Drucker-Prager
  • aktivní oblasti určíme v první fázi, v dalších fázích lze pouze aktivovat oblasti, které leží nad terénem předchozí fáze, není tedy možno dělat zářezy a otvory
  • v síti konečných prvků jsou povinně použity víceuzlové prvky
  • zadání vody je možno pouze v první fázi a pouze "Voda není" nebo "HPV"
  • nosníky jsou vždy v příčném směru nepropustné, definujeme pouze drén podél nosníku nezávisle vlevo a vpravo
  • není možno zadat proudění v bodech, linie na okrajích úlohy mají pouze charakteristiky "propustná" a "nepropustná"

Postup zadávání a výpočtu je následující:

Výsledky se zobrazí stejným způsobem jako pro výpočet napjatosti, navíc jsou spočteny rychlosti proudění vody v masívu.

Teoretické předpoklady pro výpočet konsolidace jsou zde.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.