Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Konsolidace

Výpočet konsolidace je jedním z volitelných modulů programu MKP. Zapne se jej v rámu "Nastavení" tak, že přepneme "Typ výpočtu" na "Konsolidace".

Zadání má následující omezení:

  • není možno zapnout režim "Tunely"
  • lze použít pouze některé materiálové modely zemin: Elastický, Mohr-Coulomb, Mohr-Coulomb modifikovaný a Drucker-Prager
  • aktivní oblasti určíme v první fázi, v dalších fázích lze pouze aktivovat oblasti, které leží nad terénem předchozí fáze, není tedy možno dělat zářezy a otvory
  • v síti konečných prvků jsou povinně použity víceuzlové prvky
  • zadání vody je možno pouze v první fázi a pouze "Voda není" nebo "HPV"
  • nosníky jsou vždy v příčném směru nepropustné, definujeme pouze drén podél nosníku nezávisle vlevo a vpravo
  • není možno zadat proudění v bodech, linie na okrajích úlohy mají pouze charakteristiky "propustná" a "nepropustná"

Postup zadávání a výpočtu je následující:

Výsledky se zobrazí stejným způsobem jako pro výpočet napjatosti, navíc jsou spočteny rychlosti proudění vody v masívu.

Teoretické předpoklady pro výpočet konsolidace jsou zde.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.