0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Nastavení fáze

V rámu "Nastavení fáze" se zadávají nastavení výpočtu platná pro aktuální fázi budování.

V rámu lze zadat umístění výpočtových sond a mocnosti a rozmísění vrstev ve kterých se počítají hodnoty napětí.

Program počítá napětí v jednotlivých sondách. Terén je vždy rozdělen na dvacet sond po konstantní vzdálenosti. Další sondy  jsou automaticky vygenerovány v bodech terénu, náspu, HPV,  rozhraní vrstev zemin a v koncových bodech přitížení. Výpočtové sondy lze vykreslit v rámu "Výpočet".

Jednotlivé sondy jsou rozděleny na vrstvy podle zadaných hodnot. První vrstva leží vždy  na povrchu původního terénu. Dále jsou vloženy všechny body rozhraní terénu, HPV a nestlačitelného podloží. Defaultní tloušťky vrstev zaručují rozumnou rychlost a přesnost výpočtu. Vrstvy jsou hustší u povrchu terénu, kde je změna napětí největší, do hloubky se mocnost vrstev zvětšuje.

Vrstvy se zadávají až do hloubky 250 m, ale ve skutečných výpočtech je hloubka deformační zóny omezena buď zadaným nestlačitelným podložím, nebo omezením velikosti změny napětí resp. strukturní pevností (podle nastavení v záložce "Sedání".

Množství a umístění sond lze uživatelsky ovlivnit při zadání volby "uživatelské". V tomto případě lze volit jak rozmístění sond, tak mocnosti a rozmístění vrstviček. Sondy se vytvoří podle zadání - dále jsou programem automaticky doplněný o významné body. Při volbě způsobu rozmístění přesné jsou sondy vloženy do všech bodů terénu, rozhraní vrstev zemin, náspu, rozhraní vrstev náspu, HPV a do koncových bodů přitížení. Při volbě způsobu rozmístění minimální jsou sondy vkládány do bodů  rozhraní vrstev zemin a rozhraní vrstev náspu.

Pro běžné výpočty doporučujeme ponechat standardní nastavení výpočtu.

Rám "Nastavení fáze"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.