Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

(5) Přiřazení sloupců importovaným datům

Program připraví úvodní přiřazení sloupců. To je pak možno ručně změnit. Systém si pamatuje uživatelské změny a použije je přednostně ve stejných případech.

Změna přiřazení se provede v následující tabulce:

Přiřazení sloupců

  • Hlavička tabulky obsahuje sloupce, které jsou požadovány režimem programu, do kterého je import prováděn.
  • V první řádce tabulky se určí z vybalovacího seznamu sloupec importovaného souboru, který má být předán do příslušného sloupce dat. Sloupce lze použít i opakovaně, ale samozřejmě lze přiřadit pouze data kompatibilního typu, tj. nelze například použít textový sloupec pro číslo.
  • V druhé řádce můžeme pro čísla určit násobitel, tlačítkem "Přiřazení" se může v okně určit, jak bude zacházeno s hodnotami typu Ano/Ne a podobnými. Aktuální přiřazení i jiné informace jsou zobrazeny v nápovědné bublině, pokud je zaměřen příslušný sloupec.

Přiřazení hodnot

Bublinová nápověda v dialogovém okně

Ve všech případech je možno kontrolovat výsledek v části (6) Náhled na výsledek importu. Pokud nastanou nějaké problémy, chybová hláška je vypsána přímo v okně.

Pokud je vše v pořádku, lze dokončit import tlačítkem "OK".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.