0

GEO5 Software

Stratigrafie – Zemní práce

Modul Zemní práce je určen k modelování staveb (základových jam, liniových staveb, silnic, lomů, výsypek a svahů) a výpočtům kubatur zemních prací a posunů terénu. Dále umožňuje zkonstruovat řezy a exportovat je do programů GEO5. Modul je rozšířením programu Stratigrafie. 

23 125 Kč Lokální licence
3 469 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:

Vlastnosti programu

 • Postupné definování zemních úprav pomocí Fází budování
 • Definice nového terénu zadáním geodetických měření (lze využít i program Mračno bodů) nebo zemních úprav
 • Volba režimu úpravy terénu - nasypání, vyhloubení nebo jejich kombinace
 • Výpočet objemu zemních prací lze k předchozím fázím nebo k počátečnímu stavu
 • Výpočet změny objemu vody nad terénem
 • Výpočet objemu těžby jednotlivých zemin s uvažováním součinitele nakypření
 • Export výsledných řezů do ostatních programů GEO5

Další výhody

23 125 Kč Lokální licence
3 469 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:

Výukové materiály

Moduly programu Stratigrafie:

 • Dokumentace – Tvorba podrobné dokumentace o provedených zkouškách
 • Řezy – Tvorba geologických řezů

Modul nelze koupit samostatně, musíte mít zakoupen program Stratigrafie.

Ukázka výstupu z programu Stratigrafie – Zemní práce

GEO5 Stratigrafie – Zemní práce - Ukázka výstupu z programu Stratigrafie – Zemní práce

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Novinky v GEO5 2024

GEO5 2024
 • Nový program Laboratoř
 • Cloud Connection
 • Hoek-Brown model (FEM)
 • Velkoformátové tiskové výstupy (Stratigrafie)
 • IFC - nové zadávání uživatelských dat

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.