Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Stratigrafie – Zemní práce

Modul Zemní práce je určen k modelování staveb (základových jam, liniových staveb, silnic, lomů, výsypek a svahů) a výpočtům kubatur zemních prací a posunů terénu. Dále umožňuje zkonstruovat řezy a exportovat je do programů GEO5. Modul je rozšířením programu Stratigrafie. 

 • Program dostupný v balíčcích:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Vlastnosti programu

 • Postupné definování zemních úprav pomocí Fází budování
 • Definice nového terénu zadáním geodetických měření nebo zemních úprav
 • Volba režimu úpravy terénu - nasypání, vyhloubení nebo jejich kombinace
 • Výpočet objemu zemních prací lze k předchozím fázím nebo k počátečnímu stavu
 • Výpočet změny objemu vody nad terénem
 • Výpočet objemu těžby jednotlivých zemin s uvažováním součinitele nakypření
 • Automatické snížení počtu bodů při importu mračna bodů
 • Export výsledného řezu k posouzení do ostatních programů GEO5

Další výhody

Výukové materiály

Novinky v GEO5 2022

GEO5 2022
 • Geotechnický BIM v programech GEO5
 • Nový typ modelování kotev
  (MKP)
 • Analýza únosnosti pilot podle německé normy EA-Pfähle
  (Pilota)
 • Únosnost pilot podle De Beerovy metody podle NBN EN1997-1 ANB
  (Pilota CPT)
 • Znázornění zatížení a pružin
  (Skupina pilot)
 • Slovenská a nizozemská lokalizace

Ukázka výstupu z programu Stratigrafie – Zemní práce

GEO5 Stratigrafie – Zemní práce - Ukázka výstupu z programu Stratigrafie – Zemní práce

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Moduly programu Stratigrafie:

 • Dokumentace – Tvorba podrobné dokumentace o provedených zkouškách
 • Řezy – Tvorba geologických řezů

Modul nelze koupit samostatně, musíte mít zakoupen program Stratigrafie.

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.