Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Dopočet Winkler-Pasternakových konstant C1 a C2 z geologického profilu

Při výpočtu Winkler-Pasternakových konstant (C1, C2) z geologického profilu je nutné zvolit charakteristickou kombinaci  zatížení. Tato kombinace by měla být provozní a měla by odpovídat nejčastěji se vyskytujícímu zatížení.  Ze zadané kombinace se stanoví přitížení v základové spáře. Poté se vypočte hloubka deformační zóny.

Pro spočtenou hloubku deformační zóny se určí deformační charakteristiky (Poissonovo číslo a modul přetvárnosti) jako vážený průměr přetvárných charakteristik zemin.  Pro takto určené deformační charakteristiky  se dopočtou patřičné Winkler - Pasternakovy konstanty (C1, C2). Postup určení je následující.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.