0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Typy průřezů

Program umožňuje zadat průřezové charakteristiky číselně, nebo využít některého z předdefinovaných typů. Typ materiálu průřezu se zadává v katalogu materiálů, nebo číselně v editoru materiálů. V programu jsou zabudovány následující typy průřezů:

  • obdélníková betonová stěna - zadává se tloušťka stěny-
  • pilotová stěna - zadává se průměr pilot a jejich osová vzdálenost)
  • ocelové štětovnice - vybírá se typ z databáze
  • ocelový I průřez - vybírá se typ z databáze a zadává se jejich osová vzdálenost (tvar průřezu se zadává v "Katalogu průřezů", nebo "Editoru průřezu", typ materiálu průřezu se zadává v "Katalogu materiálů", nebo číselně v "Editoru materiálů")

Všechny zadané průřezy program automaticky přepočte na 1 běžný metr (feet).Výsledky vnitřních sil  na nosnících jsou pak také prezentovány na běžný metr (feet) konstrukce, nikoliv na pilotu resp. I průřez.

V případě, že máte databázi štětovnic, která není v programu zabudována, kontaktujte nás na hotline@fine.cz - rádi ji do programu zapojíme.

Dialogové okno " Nové nosníky" - volba typu průřezu

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.