Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Typy průřezů

Program umožňuje zadat průřezové charakteristiky číselně, nebo využít některého z předdefinovaných typů. Typ materiálu průřezu se zadává v katalogu materiálů, nebo číselně v editoru materiálů. V programu jsou zabudovány následující typy průřezů:

  • obdélníková betonová stěna - zadává se tloušťka stěny-
  • pilotová stěna - zadává se průměr pilot a jejich osová vzdálenost)
  • ocelové štětovnice - vybírá se typ z databáze
  • ocelový I průřez - vybírá se typ z databáze a zadává se jejich osová vzdálenost (tvar průřezu se zadává v "Katalogu průřezů", nebo "Editoru průřezu", typ materiálu průřezu se zadává v "Katalogu materiálů", nebo číselně v "Editoru materiálů")

Všechny zadané průřezy program automaticky přepočte na 1 běžný metr (feet).Výsledky vnitřních sil  na nosnících jsou pak také prezentovány na běžný metr (feet) konstrukce, nikoliv na pilotu resp. I průřez.

V případě, že máte databázi štětovnic, která není v programu zabudována, kontaktujte nás na hotline@fine.cz - rádi ji do programu zapojíme.

Dialogové okno " Nové nosníky" - volba typu průřezu

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.