Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Zemětřesení

V rámu "Zemětřesení" se zadávají parametry výpočtu zemětřesení pro danou fázi budování.

Vstupy pro výpočet účinků zemětřesení

Pro výpočet zemětřesení je nutné:

  • Zvolit typ příchozího kmitání: pouze vodorovné kmitání (smyková vlna), pouze svislé kmitání (tlaková vlna), kombinace vodorovného a svislého kmitání;
  • Zvolit okrajové podmínky;
  • Specifikovat akcelerogram (časový vývoj zrychlení) příchozí vlny .

Zatížení (předepsané zrychlení - akcelerogram) je vždy aplikováno na spodní hranici modelu. Uživatel by měl věnovat této skutečnosti zvýšenou pozornost.

Volba typu příchozího kmitání

Podrobnější informace lze nalézt v teoretickém manuálu na našich webových stránkách.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.