Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Geometrie horninového klínu

Při zadávání pomocí sklonu a směru spádnice se zadává prostorová orientace skalní stěny, povrchu terénu (horní stěny), smykových ploch N1 a N2 a popř. tahové trhliny, kdy:

  • Sklonem plochy (úhel sklonu) se myslí úhel α, o který je plocha odkloněna od vodorovné (může nabývat hodnot 0° až 90°). Pokud je svah převislý (hrana svahu je před patou svahu - stěna ubíhá od hrany svahu směrem do masivu), pak je nutné zatrhnout tlačítko "Převislá skalní stěna" a úhel sklonu φ je uvažován v polorovině masivu. Program při zadávání ověřuje možnost překlopení horninového klínu s převislou stěnou. Pokud je možnost překlopení klínu reálná, upozorní na to program ve výpisu výsledků. Skutečné posouzení na překlopení případně rotaci horninového klínu však program neprovádí.

a) Nepřevislá skalní stěna b) Převislá skalní stěna

  • Směrem sklonu (spádnice) se myslí úhel φ, měřený jako úhel vodorovné projekce přímky kolmé na směr plochy od směru severu pravotočivě (spádnice odpovídá sklonu roviny), může nabývat hodnot 0° až 360°.

Program při zadání prostorové orientace rovin zobrazuje plochy pomocí stereografické projekce.

Popis orientace plochy pomocí sklonu a směru sklonu

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.