0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Základová spára

V rámu "Základová spára" se zadávají charakteristiky působení základové spáry:

  • zemina - geologický profil - plošný základ je založený na zemině přiřazené z geologického profilu, který se zadává v rámu "Profil"
  • zemina - zadat parametry kontaktu - zadávají se parametry kontaktu mezi základovou spárou a zeminou. Pro volbu "zadávat úhel tření základ-zemina" se v programu zadává úhel tření mezi základem a zeminou ψ [°]. Pro volbu "zadávat součinitel tření" se v programu zadává součinitel tření μ [-]. Pro obě možnosti se zadává soudržnost mezi základem a zeminou a [kPa].

Vstupní data zadaná v tomto rámu ovlivňují vodorovnou únosnost plošného základu.

Rám "Základová spára"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.