Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Kompatibilta sond

Cílem tvorby modelu podloží je vytvořit model co nejvíce odpovídající skutečnosti - tedy takový, do kterého jsou zapojeny všechny vytvořené sondy. Cílem je tedy mít všechny sondy kompatibilní.

Kompatibilní sonda je sonda která má stejný počet vrstev a stejné pořadí vrstev jako řídící sonda. V tabulce ve sloupci "Aktivní" je její políčko zobrazeno bíle. Pokud je zároveň aktivní, je použita pro generaci modelu podloží.

Sondy nekompatibilní s řídící sondou mají sloupec "Aktivní" v tabulce vybarven červeně a nelze je zařadit do generace modelu.

Rám "Model podloží" - kompatibilita sond

Příklady kompatibilních sond:

Příklady nekompatibilních sond:

Editací v dialogovém okně "Editace sondy" lze nekompatibilní sondu změnit na kompatibilní – a to například vsunutím nulových vrstev nebo přidáním resp. smazáním vrstvy zemin.

Ukázka úpravy nekompatibilních sond na kompatibilní sondy:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.