Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Výpočet kubatur

V tomto rámu program umožňuje vypočítat objem nasypané a vytěžené zeminy.

Rám "Výpočet kubatur"

Výpočet kubatur může být proveden vůči předchozí fázi nebo počátečnímu modelu (1).

Dále je možné zvolit zeminu, která bude použita k zasypání (2) - vybírá se ze seznamu již zadaných zemin, popř. ji lze zadat nově přímo v tomto rámu pomocí tlačítka "Přidat zeminu".

Objem vytěžených zemin záleží na součiniteli nakypření (3) - definuje se pro každou zeminu zvlášť v rámu "Zeminy".

Kromě kubatur vytěžených a nasypaných zemin lze program také využít pro výpočet změny objemu vody nad terénem (4).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.