Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Tvorba profilu zkoušky z DPT, SPT, PMT

V případě vytváření zemního profilu na základě provedené zkoušky DPT, SPT nebo PMT je nutné vytvořit zemní profil ručně.

V levé části dialogového okna vidíme naměřený průběh zkoušky (zde DPT - počet úderů v hloubce). Levým tlačítkem myši lze kliknutím do průběhu zkoušky vytvořit rozhraní profilu, které se zobrazí v pravé části dialogového okna.

Použitím tlačítka "Vlož rozhraní do profilu" lze vložit hloubku rozhraní d přímo v dialogovém okně "Přidání rozhraní". Po přidání všech rozhraní je nutné v tabulce v pravé části dialogového okna přiřadit odpovídající zeminu, která byla zadána v rámu "Zeminy". Pokud nebyla zemina zadána už předem v rámu "Zeminy", lze ji zadat dodatečně tlačítkem "Přidat zeminu" Tím je ruční vytváření profilu ukončené a profil může být použit pro generování modelu podloží.

Dialogové okno "Úprava zemního profilu" - ruční vytváření profilu zkoušky (DPT)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.