0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Souřadné systémy

Globální souřadný systém

-

je pravotočivý

-

kladná osa X jde zleva doprava

-

kladná osa Z jde zdola nahoru

-

kladná osa Y se "zapichuje" do roviny XZ

-

kladný směr rotace kolem osy Y je ve směru otáčení hodinových ručiček

-

GSS se uplatní pro souřadnice

-

obecně by se dalo říci, že kladné zatížení působí proti kladné ose, kladná rotace je v kladném smyslu globální rotace

-

všude je třeba prostudovat specifikace kladného směru

Přitížení

-

je vždy na vodorovnou linii (nebo v bodě)

-

zadává se počátek (bod) a délka

-

kladné přitížení pod nulovým úhlem působí proti směru osy Z

-

nulový úhel znamená svislé přitížení

-

úhel roste ve směru otáčení hodinových ručiček

-

úhel má rozsah <-180o, 180o>

Kotvy

-

kotva se mimo jiné zadává počátkem a úhlem

-

nulový úhel je ve směru osy X

-

úhel roste ve směru otáčení hodinových ručiček

-

úhel má rozsah <-180o, 180o>

Poklesy a natočení podpor

-

poklesy se zadávají ve směru os X, Z a okolo osy Y

-

kladný pokles je proti směru osy

-

kladné natočení je ve směru otáčení hodinových ručiček

Zatížení nosníků

-

lokální souřadný systém je pravotočivý

-

osa XL nosníku jde od počátku nosníku k jeho konci

-

osa ZL nosníku je na ni kolmá, natočena o 90o proti směru hodinových ručiček

-

zatížení může být ve třech směrech:

- globální Z

- globální X

- lokální kolmo (Z)

-

kladné zatížení v globálním směru působí proti příslušné ose

-

kladné zatížení v kolmém směru působí proti směru osy ZL

-

úhel zatížení α je kladný po směru hodinových ručiček

-

kladný moment působí ve směru otáčení hodinových ručiček

-

umístění zatížení v ose XL

- souřadnice, souřadnice počátku

- délka zatížení

-

druhy zatížení (vždy ve výše uvedených směrech)

- osamělá síla

- osamělý moment

- spojité rovnoměrné na celý nosník

- spojité lichoběžník na celý nosník (může být motýlek)

- spojité rovnoměrné na část nosníku

- spojité lichoběžník na část nosníku (může být motýlek)

Plošné výsledky

-

kladné napětí Sigma znamená tlak, záporné tah

-

kladné přetvoření Epsilon znamená tlak, záporné tah

Vnitřní síly na nosnících

-

kladná N znamená tah, záporná tlak

-

kladné přetvoření Epsilon znamená tlak, záporné tah

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.