0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zemní těleso

Zemní těleso je tvořeno vrstevnatým profilem. Je možno použít libovolný počet vrstev, přičemž každá vrstva je určena svou geometrií a materiálem. Materiálem vrstvy je zpravidla zemina zadaných parametrů, u které je podmínky smykové pevnosti popsána Mohr-Coulombovým nebo Hoek-Brownovým kritériem. Při výpočtu se v zemním tělese stanovuje geostatická napjatost.

Vrstva může být zadána také jako tuhé těleso, taková vrstva pak představuje skalní podloží nebo opěrnou konstrukci. Tuhé těleso je v programu definováno tak, že jím smyková plocha neprochází.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.