Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Hodnoty odporu na patě

Stanovení odporu qb by mělo být součástí geologického průzkumu.

Orientační hodnoty qb [kPa] lze nalézt v odborné literatuře pro různé typy zemin:

  • pro vrtané piloty:

qb

nesoudržná zemina

soudržná zemina

qc

cu

s/D

7,5

15

25

100

150

250

0,02

550-800

1050-1400

1750-2300

350-450

600-750

950-1200

0,03

700-1050

1350-1800

2250-2950

450-550

700-900

1200-1450

0,10

1600-2300

3000-4000

4000-5300

800-1000

1200-1500

1600-2000

  • pro beraněné piloty:

qb

nesoudržná zemina

soudržná zemina

qc

cu

s/Deq

7,5

15

25

100

150

250

0,035

2200-5000

4000-6500

4500-7500

350-450

550-700

800-950

sg=0,10

4200-6000

7600-10200

8750-11500

600-750

850-1100

1150-1500

kde:

qc

-

odpor na hrotu zatlačované sondy, zkouška CPT [MPa]

cu

-

totální soudržnost zeminy [kPa]

s

-

sednutí piloty

sg

-

limitní sedání

D, Deq

-

průměr piloty

Mezilehlé hodnoty mohou být lineárně interpolovány.

Literatura:

EA-Pfähle, ISBN: 978-3-433-03005-9.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.