Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet zdí (opěrné konstrukce)

Výpočet podle EN 1997 zavádí několik typů dílčích součinitelů podle zvoleného Návrhového přístupu (NP).

Při návrhu podle EN 1997-1 se postupuje v zásadě podle teorie mezních stavů.

Redukce zatížení (NP1, NP2, NP3):

Všechny návrhové přístupy počítají s dílčími součiniteli redukujícími zatížení, které přenásobují veškeré síly vstupující do výpočtu.  Při vlastním posouzení jednotlivých případů porušení program stanoví, zda síla resp. tlak působí příznivě či nepříznivě a přenásobí ji příslušným dílčím součinitelem. Informace o aplikovaných dílčích součinitelích jsou zobrazeny v protokolu o výpočtu.

Protokol o výpočtu

V rámu výpočet lze zadat "Vedlejší proměnné zatížení" - příslušné dílčí součinitelé jsou pak přenásobeny kombinačními součiniteli zatížení.

Při výpočtu opěrných konstrukcí je velmi důležité zatížení vodou a tím i stanovení odpovídajícího dílčího součinitele pro vodu.

Redukce materiálu (NP1, NP3):

Parametry zemin jsou automaticky redukovány příslušnými dílčími součiniteli.

Redukce odporu (NP2):

Redukují se příslušné velikosti vzdorujících sil, momentů a únosností.

Při výpočtu podle Návrhového přístupu č.1 jsou všechna posouzení provedena dvakrát pro obě kombinace zatížení. Na obrazovce je zobrazeno největší využití pro příslušný mezní stav.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.