0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení patky na protlačení

Program umožňuje posoudit patku na protlačení sloupu, popřípadě navrhnout smykovou výztuž. Kritický průřez namáhaný na smyk bo je vzdálen od kraje sloupu o polovinu tloušťky patky. Je namáhán zadanými momenty M*x, M*y a silou V*, která se vypočte podle vzorce:

kde:

A

-

plocha patky

V

-

zadaná svislá síla ve sloupu

At

-

plocha znázorněná šrafováním na následujícím obrázku

Dimenzování smykové výztuže - plocha At

Program vypočte maximální smykovou sílu V* v kritickém průřezu, dále pak posouvající sílu přenášenou betonem bez smykové výztuže Vc a maximální dovolenou sílu Vmax.

kde:

kde αs:

20

-

pro vnitřní sloup

15

-

pro okrajový sloup

10

-

pro rohový sloup

βc je poměr delší strany kritického průřezu ke kratší straně

Pro V* < ϕVc průřez vyhovuje bez smykové výztuže.

Pro V* < ϕVc a V* < ϕVmax je nutné navrhnout smykovou výztuž. Smyková síla na mezi únosnosti se vypočte podle vztahů:

kde:

bo

-

délka kritického průřezu

α

-

sklon ohybů

Av

-

celková plocha ohybů v patce

Pro V* > ϕVmax nelze smykovou výztuž navrhnout a je nutné zvětšit výšku průřezu.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.