Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Zásyp

V rámu "Zásyp" se stiskem tlačítka volí typ zásypu.

V rozbalitelném seznamu se zadává zemina přiřazená do zásypu (její parametry se definují v rámu "Zeminy"). Dále se zadává sklon zásypu.

Rám "Zásyp"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.